Zet mee in op het ontwikkelen en/of versterken van voor- en naschoolse opvang

De voorbije maanden vroegen reeds enkele organisaties een projectsubsidie aan waarmee ze inzetten op het ontwikkelen en/of versterken van de voor- en naschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. De aanvraagperiode wordt nu verlengd en de subsidievoorwaarden zijn lichtjes gewijzigd. Meer scholen en opvanglocaties krijgen nu de kans om de subsidie aan te vragen. Want we verwachten dat door de acties van het pilootproject leerlingenvervoer de opvangnood de komende maanden en jaren zal stijgen. Wees dus voorbereid op deze stijgende vraag door een projectsubsidie aan te vragen.

Doel

Om de nieuwe werking alle kansen te geven is het essentieel om in te zetten op het ontwikkelen en/of versterken van voor- en naschoolse opvang voor deze kinderen. Vlaanderen voorziet de nodige projectsubsidies om hieraan tegemoet te komen. 

Waarvoor is de subsidie bestemd?  

Je stelt op basis waarvan je wil inzetten zelf je subsidie samen met een maximum van 7000 euro waarbij je minimum 1 plaats inricht voor kinderen die schoollopen in het buitengewoon onderwijs in de pilootregio.

Voor het inrichten van (extra) kindplaatsen voor kinderen die schoollopen in het buitengewoon onderwijs kan je maximum 300 euro per maand per kindplaats in rekening brengen. Dit bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in extra personeel te voorzien of vormingen voor personeel te organiseren.
Je kan ook een bedrag aanvragen om te investeren in het toegankelijk maken van de locatie door lichte aanpassingen en/of aankoop van aangepast materiaal.

Let op: Projecten kunnen slechts worden goedgekeurd op voorwaarde van goedkeuring door de adviescommissie en op voorwaarde dat er nog projectmiddelen van Raket ter beschikking zijn.

Wie kan een aanvraag indienen? 

  • Scholen van het buitengewoon basis- en /of secundair onderwijs uit de pilootregio (Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten)
  • Initiatieven Buitenschoolse Opvang in vervoerregio Antwerpen die voor- en naschoolse opvang organiseren voor schoolgaande kinderen en /of jongeren
  • Organisaties (vzw’s en feitelijke verenigingen) in vervoerregio Antwerpen die voor – en naschoolse opvang verzorgen voor schoolgaande kinderen en/of jongeren
  • Multifunctionele Centra in vervoerregio Antwerpen die (extra) voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen en/of jongeren (willen) voorzien buiten hun reguliere werking. 

Wanneer?

Een projectsubsidie aanvragen voor schooljaar 2021-2022 kan nu. De kosten van het project moeten gemaakt worden ten laatste op 30 juni 2022.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Scholen en andere organisaties op het grondgebied Antwerpen vullen een projectplan in en laden het op via deze databank.
Alle andere scholen en organisaties vullen het aanvraagformulier in en bezorgen het aan projectgroep@buitengewoonleerlingenvervoer.be.
Gedetailleerde info over kader, inhoud, richtlijnen en procedure vind je in het subsidiereglement. 

Heb je nog extra info nodig? Neem dan contact op.