Het Vlaams project ‘Leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs'

Raket is een lokaal onderdeel van een breder Vlaams initiatief om het vervoer van leerlingen buitengewoon onderwijs van en naar school te verbeteren. Dat was dringend nodig: veel kinderen zitten ‘s ochtend en ‘s avonds lange uren op de bus. 

  • Focus op de kinderen – Zo’n busrit is niet alleen saai, ze ontneemt onze kinderen ook heel wat groeikansen. Waarom zouden ze na een tijdje immers niet zélf met de bus kunnen? Of met de fiets? Of met de step in een begeleid groepje? Zeker bij kinderen met zorgnoden vergeten we immers te snel dat ze er beter van worden als we ze geregeld uitdagen. En dus werd besloten om het hele systeem te herdenken in functie van het vergroten van de zelfredzaamheid van de kinderen, onder de claim: “Hoe kom jij naar school? Anders omdat het kan!”.
  • Robuuste en toekomstgerichte organisatie – Het nieuwe systeem moet uitgaan van multimodaliteit: switchen van vervoermiddel en eigen combinaties maken, is normaal. Het gaat uit van lokale vervoersregio’s die zelf instaan voor de organisatie en financiële verantwoordelijkheid dragen.

In 2017 startten proefprojecten in Leuven en Roeselare. Sinds 2019 doet ook Antwerpen mee, in samenwerking met de gemeenten Brasschaat, Schilde en Schoten, De Lijn, de departementen Onderwijs en Vorming en Mobiliteit en Openbare Werken en alle scholen, CLB’s, oudervertegenwoordigers en lokale onderwijs- en mobiliteitspartners.