Het Vlaams project ‘Leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs'

Raket is een lokaal onderdeel van een breder Vlaams initiatief om het vervoer van leerlingen buitengewoon onderwijs van en naar school te verbeteren. Dat was dringend nodig: veel kinderen zitten ‘s ochtend en ‘s avonds lange uren op de bus.
 

  • Meer zelfredzaamheid – Zo’n lange busrit is niet alleen saai, ze ontneemt kinderen ook heel wat groeikansen. Waarom zouden ze na een tijdje niet zélf met de bus kunnen? Of met de fiets? Of met de step in een begeleid groepje? Vaak wordt eraan voorbij gegaan dat kinderen met zorgnoden sterker worden wanneer ze regelmatig uitgedaagd worden. De Vlaamse overheid besloot daarom om het hele systeem te herdenken met als doel de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. Op de vraag 'Hoe kom je naar school?' willen we zo vaak mogelijk het antwoord: 'Anders, omdat het kan!'.
  • Robuuste en toekomstgerichte organisatie – Multimodaliteit staat centraal in het nieuwe systeem: het is normaal om te switchen tussen vervoersmiddelen en eigen combinaties te maken. We willen lokale vervoerregio’s die zelf instaan voor de organisatie van het vervoer en de financiële verantwoordelijkheid dragen.

In 2017 gingen de proefprojecten in Leuven en Roeselare van start en sinds 2019 doen ook Antwerpen en de gemeenten Brasschaat, Schilde en Schoten mee. Ze werken samen met De Lijn, de departementen Onderwijs en Vorming en Mobiliteit en Openbare Werken en alle scholen, CLB’s, oudervertegenwoordigers en lokale onderwijs- en mobiliteitspartners.

Op 17 november 2021 lichtte het Kinderrechtencommissariaat het nieuwe jaarrapport toe. Daarin was opnieuw aandacht voor de problematiek van het leerlingenvervoer en de oplossingen die ontwikkeld werden in de pilootprojecten. 

Op 25 november diende de meerderheid in het Vlaamse Parlement een resolutie in. Die werd goedgekeurd, waarna de Vlaamse Regering de opdracht kreeg om aan de slag te gaan rond leerlingenvervoer. Dat zal zich op termijn vertalen in wetten, decreten en conceptnota’s.