Scholen

Als school ben je een belangrijke schakel. Je bepaalt samen met de ouders en leerling hoe de verplaatsing best gebeurt en wat de gepaste ondersteuning hierbij is.

Commissie mobiliteitsondersteuning

Samen met de ouders van je leerling zoek je een antwoord op de vraag rond mobiliteitsondersteuning. Als het niet lukt in een eerste gesprek, plan je één of meerdere vervolggesprekken in. Soms is het aangewezen om hier extra mensen  bij te betrekken. Je kan ook het Raketteam inschakelen. Contacteer ons via projectgroep@buitengewoonleerlingenvervoer.be

Wanneer jullie geen oplossing vinden of de gesprekken vastlopen omdat jullie het niet eens geraken kan je een beroep doen op de commissie mobiliteitsondersteuning. Jij stelt de vraag en schetst de situatie. Neem daarvoor contact op via commissie@buitengewoonleerlingenvervoer.be

De projectleider Raket gaat na of de vraag volledig is en door de commissie kan opgenomen worden. Daarna informeert hij de commissieleden en start de procedure op. De commissie laat zowel jou als de ouders weten wat de werkwijze en timing is. De besluiten van de commissie zijn bindend.