Scholen

Als school ben je een belangrijke schakel. Je bepaalt samen met de ouders en leerling hoe de verplaatsing best gebeurt en wat de gepaste ondersteuning hierbij is.

Aanvraag extra ondersteuning

Heeft een leerling nood aan extra begeleiding om zelfstandig naar school te leren gaan? Vraag de hulp van een mobiliteitscoach aan, deze zal samen met jullie, de leerling en het gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dat kan gaan van een wandeltraject oefenen tot zelfstandig de bus leren nemen.

Lukt het voor de leerling toch niet om te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, de wagen of de schoolbus op school te geraken? Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Misschien is het nodig om een minibus in te schakelen of is er nood aan een extra begeleider of een andere vorm van ondersteuning. 

Bij vragen kan je contact opnemen met projectgroep@buitengewoonleerlingenvervoer.be. Hou er rekening mee dat de middelen om minibussen in te schakelen momenteel beperkt zijn.

Extra ondersteuning kan enkel worden aangevraagd door de school via het formulier. Vul het zorgvuldig in zodat het snel kan worden verwerkt.