Van droom naar (een stukje) werkelijkheid

Opvang is een van de centrale pijlers van Raket. Voor de start van het pilootproject brachten leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zoveel tijd door op de bus dat er amper nood was aan voor- en naschoolse opvang op hun maat. Nu zij niet meer zo lang op de bus zitten, is dat anders.

Uiteraard kwamen daar heel wat nieuwe uitdagingen bij kijken. Om die het hoofd te bieden, startte Raket de Werkgroep Opvang. Daarin zitten onder meer scholen, ouders en organisaties met ervaring in het begeleiden van kinderen met specifieke zorgbehoeftes. “Tijdens de eerste bijeenkomst van deze werkgroep werd er ‘gedroomd’ over de ideale opvang: op maat van het kind, met aangepaste begeleiding, in de buurt van de school of thuis, inclusief waar mogelijk maar ‘exclusief’ waar nodig ... Om dat te realiseren, gingen we meteen aan de slag”, vertelt Marleen, die inhoudelijk medewerker ‘opvang’ is bij Raket.

Opvang

Inclusiecoaching

“Heel wat opvanginitiatieven gaven aan dat ze zich graag openstellen voor kinderen met specifieke zorgnoden maar daarbij vaak tegen de grenzen van hun draagkracht botsen”, gaat Marleen verder. “Zo ontstond het inclusietraject voor buitenschoolse kinderopvang. Dat traject zet in op twee pijlers: via vorming versterken we begeleiders en verantwoordelijken, terwijl we via vraaggestuurde begeleiding in de opvang zelf ondersteunen en coachen waar nodig. “

Voor het inclusietraject ging Raket een samenwerking aan met CIK De Speelboom, OLO vzw en Heder vzw: drie organisaties met tonnen ervaring in inclusieve opvang. “Het deed mij erg deugd om te zien hoeveel mensen interesse hadden in ons aanbod”, vertelt Pascale, inclusiecoach bij CIK De Speelboom. “Ook de openheid en de inbreng van eigen ervaringen vond ik zeer waardevol in dit traject. Ik heb wellicht net zoveel bijgeleerd van de deelnemers als zij van mij!”

“Onze begeleiders kunnen op een laagdrempelige wijze bij de mobiele begeleider terecht met hun vragen”, zegt Jolijn, coördinator van buitenschoolse opvang De Woonboot. “Het geeft hen een andere kijk op de begeleiding en laat hen stilstaan bij dingen waar ze zelf nog niet aan gedacht hadden. Daar halen ze dan inspiratie uit waarmee ze verder aan de slag kunnen.”

Opvang

inclusieve opvang

“Opvang kan zowel georganiseerd worden op school als in de buurt van de school of in de buurt van de woonplaats van de leerling. Hoe en waar iemand wordt opgevangen, bekijkt de school samen met de leerling en de ouders”, legt Marleen uit. “De opvang houdt daarbij steeds rekening met de bestaande noden en mogelijkheden van de leerling en diens netwerk.”

Zo zorgt OLO vzw in Brasschaat voor aangepaste opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. “Doordat de kinderen bij ons opgevangen worden in hun vertrouwde omgeving, voelen ze zich snel thuis”, zegt Inge, directeur inclusieve kinderopvang bij OLO.

Ferm vzw zet dan weer in op inclusieve opvang binnen hun bestaande opvang, en in maar liefst zeven Antwerpse gemeenten. Ook zij zijn zeer enthousiast over RAKET. “En dat is mede door de verhalen achter deze resultaten: verhalen van waardering en dankbaarheid van ouders, verhalen die ons nieuwe inzichten gaven, verhalen die bepaalde noden zichtbaar maakten”, vertelt Karin, verantwoordelijke vorming en inclusie bij Ferm. 

Ook de Antwerpse vzw Koraal beheert verschillende opvanglocaties met ruimte voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. “We zijn zeer enthousiast over het project omdat we in de verschillende teams een grote betrokkenheid merken bij de begeleiders, mede ook door de deelname aan het inclusietraject”, zegt Alexander, directeur kinderopvang bij Koraal.

“Het is fantastisch om te zien hoe alle organisaties en hun medewerkers zich inzetten om kinderen uit het buitengewoon onderwijs de best mogelijke opvang te bieden. Hun enthousiasme en flexibiliteit zorgt er mee voor dat RAKET zo’n succesverhaal is”, besluit Marleen.

 

Heb je vragen? Mail dan naar info@buitengewoonleerlingenvervoer.be

Terug naar overzicht