Inclusietraject buitenschoolse kinderopvang

De organisatie van inclusieve opvang brengt naast heel wat kansen en verrijking ook een aantal uitdagingen met zich mee. Daarom organiseert Raket een inclusietraject voor buitenschoolse opvanginitiatieven die hun werking voor kinderen met specifieke ondersteuningsnoden willen versterken. Organiseer jij opvang en is je interesse gewekt? Lees dan zeker verder!

Sinds de start van Raket hebben verschillende organisaties zich aangeboden om opvangplaatsen in te richten voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Daar zijn we hen enorm dankbaar voor, want deze organisaties dragen zo niet alleen bij aan het pilootproject maar realiseren ook waardevolle mogelijkheden voor heel wat gezinnen en kinderen. 

Naast heel wat kansen en verrijking, brengt de organisatie van inclusieve opvang ook een aantal bijkomende uitdagingen met zich mee. Er is dan ook nood aan een visie die richting geeft in het ondersteunen van én spelen met deze kinderen en jongeren. Het is een zoektocht om iedereen erbij te laten horen, zijn of haar eigen plekje te bieden en gepaste opvang te realiseren. 

Daarom organiseert Raket in samenwerking met CIK De Speelboom Borgerhout, OLO vzw en Heder vzw een inclusietraject voor buitenschoolse kinderopvanginitiatieven. Deze drie zeer ervaren organisaties dompelen je onder in de inclusieve praktijk op basis van hun ruime expertise, kunde en knowhow. Iedere deelnemer wordt aangemoedigd om eigen ervaringen, uitdagingen en vragen in te brengen, zodat de vormingen zo goed mogelijk aansluiten bij de noden van jouw opvang. Het traject biedt naast de groepssessies ook de mogelijkheid tot ondersteuning op maat.

Het traject richt zich op coördinatoren en begeleiders van alle locaties die voor- en naschoolse opvang inrichten voor kinderen van het buitengewoon onderwijs in de pilootregio Antwerpen, of die hiervoor openstaan. Opvanglocaties in Brasschaat, Schilde, Schoten en Antwerpen en locaties daarbuiten die reeds betrokken zijn bij het pilootproject krijgen voorrang. Opgelet: wie nog geen inclusieve opvang aanbiedt, zal gevraagd worden een engagementsverklaring in te vullen.

Er zullen nieuwe sessies worden georganiseerd in het schooljaar 2021-2022. Weldra zullen we hierover meer informatie geven en de kans bieden om in te schrijven. 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met de organisatoren via projectgroep@buitengewoonleerlingenvervoer.be.