Aanduiding van verplicht veld
Gegevens aanvrager
Betrokken school
Directeur is op de hoogte?
Gegevens leerling
De leerling heeft een goedkeuring voor de schoolbus
Gegevens netwerk
Gegevens case
Heb je al een suggestie voor een gepaste ondersteuning?
Indien ja: aan welke ondersteuning denk je?
Extra gegevens voor mobiliteitscoaching (enkel invullen als dit wordt gevraagd)
Heeft de leerling voldoende kennis en vaardigheden om een traject met de mobiliteitscoach te kunnen starten?
Geven de ouders toestemming om het traject te starten?
Is de leerling zelf gemotiveerd om het coachingstraject te starten?
Is er openbaar vervoer mogelijk voor het traject van en naar school?
Verklaring voor akkoord
Wij staan ervoor open om samen met Raket de case verder te verkennen, mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen op korte en langere termijn uit te proberen.