Globale planning pilootproject

Acties en trajecten

 • Maximaal gebruik maken van centrale op- en afstapplaatsen en ritten optimaliseren - In elke gemeente zorgen we voor veilige, toegankelijke en bereikbare centrale op- en afstapplaatsen. We geven de lijst regelmatig een update op basis van goede suggesties, nieuwe routes, extra noden en veranderingen aan de weginfrastructuur. Op de publieke viewer vind je alle haltes terug.
 • In de hele vervoerregio extra opvang voorzien voor leerlingen met zorgnoden - We mobiliseren scholen, crèches en andere opvangplaatsen om mee te doen met Raket en hun werking aan te passen. Met de hulp van Vlaamse subsidies kan elke locatie extra materiaal en personeel voorzien om aan specifieke behoeftes te voldoen en de toegankelijkheid te vergroten. We zorgen voor nieuwe opvangplaatsen binnen het pilootgebied, maar ook ver daarbuiten. Ouders hebben opvang nodig voor hun kind in de buurt van de school én in de buurt van hun woonplaats.
  Is er bij de opvanglocaties nood aan extra vorming of ondersteuning? Het Netwerk Inclusiecoaching heeft een (digitaal) vormingsaanbod en biedt vraaggestuurde coachingsessies en handicapspecifieke ondersteuning aan voor alle opvanglocaties in de hele vervoerregio.
 • Ondersteunende tools ontwikkelen - Iedereen kan via de website de publieke viewer raadplegen. Daarop kan je locaties zien, eigen adressen visualiseren, afstanden berekenen en wegen voor verschillende vervoersmodi nagaan. Op beveiligde schoolkaarten zien scholen de vervoersgegevens van hun leerlingen. Aan de hand van deze gegevens kunnen ze bijvoorbeeld nagaan hoe leerlingen uit dezelfde buurt naar school komen en kritisch bekijken of er andere manieren bestaan om het traject af te leggen. Steeds op maat van de leerling. Schoolroutekaarten brengen het gebied rond de school nauwkeuriger in beeld met kwalitatieve extra informatie en geven ondersteuning om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. De kaarten bieden ook een alternatieve routeplanner aan voor zwakke weggebruikers. Die routeplanner houdt rekening met de extra info, zoals waar er gevaarlijke punten zijn onderweg.
  Ten slotte krijgen scholen via rittenkaarten een visuele weergave van alle schoolbussen en hun trajecten op bepaalde tijdstippen. Die kaarten kunnen helpen om ritten te optimaliseren en beter op elkaar af te stemmen.
 • Een eigen regelgevend kader ontwikkelen voor het pilootgebied - De scholen in het pilootgebied krijgen de kans om met eigen regelgeving aan de slag te gaan. Het is de bedoeling om regels uit te werken die de ondersteuning verbeteren en het effect ervan na te gaan. Het regelgevend kader en de ondersteunende brochures voor scholen en ouders kan je via de website downloaden.
 • Inzetten op alternatieve vervoersmodi
  • Mobiliteitscoaching
   Sommige leerlingen die nu de schoolbus gebruiken hebben nog maar een klein duwtje in de rug nodig om zich zelfstandig te verplaatsen met de fiets, te voet, met het openbaar vervoer of op een andere manier. Een mobiliteitscoach ondersteunt hen daarbij. Soms gebeurt dat via 1-op-1-begeleiding waarbij de coach het traject bijvoorbeeld samen met de leerling oefent, maar het kan ook in groep, vanop afstand of in samenwerking met andere partijen.
  • Fiets- en wandelgroepen
   Mobiel 21 en de projectgroep ondersteunen scholen om fiets- en wandelgroepen op te richten voor leerlingen die dichtbij wonen.
  • Minibus
   In uitzonderlijke gevallen zetten we minibussen in om leerlingen voor een bepaalde tijd en onder afgesproken voorwaarden naar school te vervoeren.
  • Waterbus, deelsystemen, speciale fietsen... 
   We kijken verder dan de bekende vervoersmiddelen. We brengen in kaart welke alternatieven er bestaan, gaan proactief gesprekken aan om noden te detecteren of zoeken naar nieuwe mogelijkheden op basis van een specifieke case. Zo kwamen we erachter dat de nood aan extra speciale fietsen groot is en gingen we daarmee aan de slag.
 • Aandacht voor busbegeleiding - We houden rekening met de noden en bezorgdheden van de busbegeleiders en ondersteunen hen daarin. Vanuit het pilootproject benadrukken we mee dat er een hoge nood is aan een correct statuut voor busbegeleiders, maar geven ook tips aan scholen om hen  kwaliteitsvol te onthalen en te ondersteunen.
 • Commissie - Een onafhankelijke groep experts staat klaar om bij extra vragen en aanhoudende conflicten beslissingen te nemen. Er is een kader uitgewerkt en de procedures zijn uitgeschreven.
 • Nadenken over toekomstige regionale samenwerkingen - Uit het pilootproject blijkt dat een samenwerking op langere termijn nodig is, bijvoorbeeld om gezamenlijke middelen verantwoord in te zetten en de regels te handhaven. We scheppen hiervoor een kader en werken voorstellen op maat uit.