Op weg naar beter leerlingenvervoer

Als school ben je een belangrijke schakel. Je bepaalt samen met ouders en leerling hoe de verplaatsing best gebeurt en wat de gepaste ondersteuning hierbij is.

Handvaten bij het gesprek op school

Om te weten te komen welke vervoersoplossing het beste bij de leerling past zetten we enkele vragen op een rijtje die helpen om na te gaan wat de behoeftes en mogelijkheden van de leerling zijn.

1.Hoe oud is de leerling? Wat kunnen we wel of niet verwachten? Wat weet hij of zij over de verkeersregels? Ging de leerling al zelfstandig naar een vorige school? Hoe gebeurde dat toen en welke ondersteuning was er dan voorzien?

2. Wat kan de leerling? Lukt het voor hem of haar om zelfstandig te fietsen of te steppen? Wat met alleen oversteken? Is de leerling mondig genoeg om een vraag te stellen? Verplaatst hij of zij zich zelfstandig voor hobby’s?

3.Wat kan de leerling nog niet? Zijn er fysieke of mentale beperkingen? Kan hij of zij bijna zelfstandig fietsen, maar nog niet vlot genoeg om deel te nemen aan het verkeer?

4.Is het traject veilig? Moet de leerling ver naar de halte? Hoe ver is de school? Is de straat druk, het fietspad breed en zijn de zebrapaden duidelijk zichtbaar? Kan hij of zij zich zelfstandig in het verkeer verplaatsen of is er steeds nood aan begeleiding?

5.Is het ver? Hoe lang duurt de wandeling of fietstocht naar de halte of naar school? Legt de leerling wel vaker zulke afstanden af en lukt dat goed?

6. Is er opvang na de schooluren? Is er iemand thuis als de leerling aankomt? Kan hij of zij iemand opbellen in nood? Kan hij of zij terecht bij familie of buren? Wordt er al gebruik gemaakt van opvang op school of elders?

7. Hoe gaat de leerling om met drukte? Kan de leerling op de juiste bus of tram stappen als het wat drukker is aan de halte? Wie helpt bij het opstappen?

Criteria voor het toekennen van ondersteuning

schema

Hoe ondersteuning aanvragen?

1. Gegevens invullen

Zorg ervoor dat de leerlinggegevens aangevuld worden met de overeengekomen vorm van ondersteuning bij de verplaatsing. Noteer, in een Excel bestand in SharePoint, of de leerling een abonnement op De Lijn nodig heeft, waar hij of zij door de schoolbus zal worden opgehaald of welke andere ondersteuning gevraagd wordt.

2. Wachten op goedkeuring

Elke week verwerkt het Raket team de nieuwe aanvragen voor ondersteuning. We kijken na of de nieuwe criteria correct worden toegepast en keuren de aanvraag goed. Je zal via mail op de hoogte gebracht worden wanneer jouw aanvragen verwerkt werden. Je merkt dat dit een manueel proces is. Dat is goed nieuws: zo kunnen we samen een oplossing zoeken in geval van uitzonderlijke situaties.

3.Aanvraag Agodi

Vanaf hier schakelen we terug naar het proces dat je al kent. Voor de aanvragen die in SharePoint een goedkeuring kregen, kan via Agodi een tegemoetkoming worden opgevraagd. Belangrijk: Geef in de webapplicatie altijd de volgende afwijking op: ‘andere’; ‘pilootgebied Antwerpen’. De informatie in de aanvraag van Agodi moet overeenstemmen met die van SharePoint.

Wil je graag hulp bij het invullen van de leerlinggegevens in SharePoint?

Neem dan zeker contact op met projectgroep@buitengewoonleerlingenvervoer.be

Aanvraag mobiliteitscoach en minibus

Heeft een leerling nood aan extra begeleiding om zelfstandig naar school te leren komen? Vraag de hulp van een coach aan, deze zal samen met jullie, de leerling en het gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dat kan gaan van een wandeltraject oefenen tot zelfstandig de bus leren nemen.

Lukt het voor de leerling toch niet om te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met de wagen of met de schoolbus op school te geraken? De minibussen van Raket worden ingezet wanneer een oplossing op maat nodig is. De minibus pikt kinderen die in dezelfde wijk wonen maar naar andere scholen gaan op zodat meer leerlingen geholpen kunnen worden met gepaste ondersteuning.

Bij vragen kan je contact opnemen met info@buitengewoonleerlingenvervoer.be

Commissie mobiliteitsondersteuning

School en ouders proberen samen een degelijk antwoord zoeken op de vraag rond ondersteuning bij de verplaatsing. Als het niet lukt in een eerste gesprek, zullen er andere volgen en is het soms aangewezen om extra mensen hiervoor uit te nodigen. Ook de projectgroep kan hiervoor worden aangesproken. Dit kan eenvoudig via mail (projectgroep@buitengewoonleerlingenvervoer.be).

Wanneer school en ouders echter samen geen oplossing vinden of als de gesprekken vastlopen door onenigheid, dan kan de commissie mobiliteitsondersteuning gecontacteerd worden. De school stelt de vraag en schetst de situatie via mail (commissie@buitengewoonleerlingenvervoer.be).

De projectleider gaat na of de vraag volledig is en kan worden opgenomen, informeert daarna de leden van de commissie en start de procedure op. De commissie zal aan de betrokkenen de werkwijze en timing communiceren. De besluiten van de commissie zijn bindend.