Nieuwe opvang in Brasschaat voor kinderen met een zorgbehoefte

Vanaf 1 september worden in IBO Lange Wapper in Brasschaat kinderen voor- en na school opgevangen die school lopen op Triolo. De school bereikt steeds meer kinderen die in de omgeving wonen en waarvan de ouders sterk vragende partij zijn naar een voor- en naschoolse opvang. Voorheen werd een deel van de kinderen voor- en naschools opgevangen in een andere IBO van Tierlantijn. Hiervoor moesten ze dagelijks nog een korte busrit maken, wat voor heel wat ouders een drempel vormde. 

Inge Waterschoot, directeur inclusieve kinderopvang OLO: “Door opvang aan te bieden aan de school, nemen we die drempel weg én vermijden we dat leerlingen op de bus moeten zitten.”

De opvang in Lange Wapper staat zowel open voor kinderen die school lopen in Triolo als voor kinderen van andere scholen in de buurt. En tijdens de vakantie worden er sowieso ook andere kinderen opgevangen. De opvang is dan meer inclusief. 

Hoe de opvang zich organiseert om te voorzien in de noden van de kinderen? 
Tijdens het schooljaar worden er maximum 16 kinderen opgevangen. Indien nodig kan deze groep nog gesplitst worden zodat de kinderen de juiste begeleiding krijgen. De begeleiders hebben ervaring met de doelgroep en worden ondersteund door een orthopedagoog, en er wordt met ouders en school overlegd hoe ze best inspelen op de (zorg)noden van de kinderen. 

OLO heeft 6 andere IBO’s waar ze opvang voorzien voor kinderen uit scholen in Brasschaat en Kapellen. Deze service ook aanbieden aan de kinderen van de eigen school was dan ook een logische volgende stap. Een goede voorbereiding is al het halve werk en ondertussen is Lange Wapper helemaal klaar voor 1 september: de inrichting is helemaal klaar en ze hebben geschikte medewerkers gevonden met ervaring!

Inge Waterschoot: “Bij de opstart van een (inclusieve) opvang is het belangrijk om een geschikte infrastructuur te hebben en begeleiders die zin en ervaring hebben om met de doelgroep te werken! De richtlijnen van Kind & Gezin om een IBO op te starten zijn best wel streng, het is cruciaal om je goed te informeren op voorhand. Wie graag wil starten maar nog vragen heeft mag ons gerust contacteren.”