Fietsende reporters: onze ogen en oren

In september bezochten onze fietsende reporters tal van centrale haltes. Hun opdracht: luisteren, observeren en rapporteren. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van hoe het netwerk van Raket functioneert. Een van onze reporters beschrijft hoe een werkdag er voor hem uitziet.

Is er een afdak voorzien om indien nodig te schuilen voor weer en wind? Is alles veilig? Zijn er voldoende parkeerplaatsen in de buurt, zodat ouders hun kinderen makkelijk kunnen afzetten? Het zijn maar enkele van de vele vragen die fietsende reporter Jef probeert te beantwoorden wanneer hij op pad is voor Raket. 

“Om 7 uur ‘s ochtends kom ik aan bij de opstapplaats van de dag. Daar trek ik mijn fluohesje aan van Raket, zodat ouders en buurtbewoners me herkennen als aanspreekpunt”, vertelt Jef. “Aan de eerste ouder vraag ik of hij het pilootproject kent. Na een korte introductie is hij helemaal mee en vraag ik hem of hij nog tips heeft om Raket zeker te doen slagen.”

Een andere ouder is minder enthousiast en vond het een stuk makkelijker wanneer haar kind gewoon thuis werd opgehaald. Zij geeft aan dat dit aanvoelt als een zoveelste besparing. “Ik verzeker haar dat dit absoluut niet het geval is. Vanuit de overheid wordt namelijk meer geld voorzien om dit project op poten te zetten, zodat alle kinderen minder lang op de bus moeten zitten. De ouder zegt dat ze het zo nog niet had bekeken en is nu gerustgesteld. Ik geef haar nog het e-mailadres en de website van ons project door, zodat ze met eventuele vragen en bemerkingen steeds bij ons terecht kan. Iedereen tevreden.”

“De bus komt stipt op tijd aan. Super, want helaas is dat niet altijd zo. Ik let erop dat de chauffeur op een veilige plaats kan stoppen zodat alle leerlingen veilig kunnen opstappen. Ik noteer ook of de bus eventueel andere voertuigen of passanten hindert wanneer de kinderen opstappen.” Nadat Jef nog enkele vragen van ouders heeft beantwoord, fietst hij weer huiswaarts. Daar giet hij alle verworven kennis over de opstapplaats in een overzichtelijk document. “Alle informatie die ik tijdens het observeren van de halte verzamelde, gaat dan naar de projectverantwoordelijken. Daarmee kunnen zij de halte gemakkelijk evalueren en aan de slag gaan met eventuele opmerkingen van ouders of buurtbewoners.” Op die manier evalueert Raket voortdurend de kwaliteit van het netwerk. Zo zijn we er zeker van dat onze centrale op- en afstapplaatsen optimaal aansluiten bij de mogelijkheden van de gebruikers én de omgeving.