Pilootproject vervoerregio Antwerpen

In Antwerpen gaven we dit project een eigen missie mee:

we willen er samen voor zorgen dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen een zo beperkt mogelijke tijd, rekening houdend met de mogelijkheden en context, veilig en comfortabel van en naar school geraakt zodat leer- en ontwikkelingskansen stijgen.

We gaven ons project de avontuurlijke naam Raket. Want dat is een vervoermiddel dat niet alleen heel snel is, maar dat zijn passagiers ook nog eens omhoog tilt. Precies wat we willen bereiken. 

Voorlopig wordt het pilootgebied gevormd door 4 gemeenten van de 32 die tot de vervoerregio behoren. Dat is een bewuste keuze, ingegeven door haalbaarheid en de wens om snel veranderingen door te kunnen voeren. We houden alle gemeenten permanent op de hoogte en nodigen hen uit voor werkgroepen en netwerkmomenten, en zullen de regio uitbreiden zodra dat mogelijk is.
 

  • In 2019 en 2020 focussen we vooral op het creëren van een netwerk van centrale bushaltes en opvangmogelijkheden. We maken ook werk van het overtuigen van zo veel mogelijk betrokkenen van onze missie en ons gezamenlijk doel om steeds opnieuw op zoek te gaan naar de oplossing die de zelfredzaamheid bij de kinderen vergroot. 
  • We zetten ook een monitoringsysteem op om kwalitatieve en actuele gegevens van al de leerlingen, scholen en ritten te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we bijsturen én krijgen scholen en andere partners houvast om hun eigen werking aan te passen.
  • De volgende jaren zullen in het teken staan van het bedenken van multimodale trajecten op maat, die de zelfredzaamheid van de kinderen vergroten. We denken aan mobiliteitscoaches, fiets- en wandelgroepen, ...