Het Raket netwerk

De hoeksteen van ons project, is een fijnmazig en sterk uitgebouwd netwerk van haltes, opvangplaatsen en scholen, die aan elkaar gekoppeld worden door duidelijke afspraken tussen de partners en de inzet van veel vrijwilligers.

Centrale haltes – In elke gemeente creëren we centrale op- en afstapplaatsen, die moeten voldoen aan een aantal criteria rond veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd, op basis van nieuwe routes, extra noden en veranderingen aan de weginfrastructuur of goede suggesties. 

Download de meest actuele lijsten per gemeente hier

Opvangplaatsen – We mobiliseren scholen, crèches en andere opvangplaatsen om mee te doen met Raket en hun werking hierop aan te passen. Met de hulp van subsidies uit Vlaanderen kunnen die locaties zich ook uitrusten met materiaal en personeel dat nodig is om aan specifieke behoeftes tegemoet te komen, of om de toegankelijkheid te vergroten.

Scholen – Alle scholen buitengewoon onderwijs uit alle netten zijn betrokken bij Raket. Zo proberen we voor iedere leerling in de regio een gepast traject te realiseren.

Partners en vrijwilligers – Busbegeleiders, chauffeurs, een verantwoordelijke mobiliteit op school, ouders, monitoren bij opvangplaatsen, ... Raket zal zo sterk zijn als de motivatie van de cruciale tussenpersonen in de hele ketting. Gelukkig kunnen we rekenen op bijzonder veel enthousiasme en goede wil uit alle hoeken.

 

Wil je meedoen als vrijwilliger?
 

Neem dan contact op