Hét doel: zelfredzaamheid

Alle kinderen met een bijzondere zorgnood hebben recht op ondersteuning om op school te geraken. Maar de wijze waarop we dat doen, mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn voor de administratie, waarin de kinderen lijdend voorwerp zijn en de wet van de efficiëntie ondergaan. Neen, dat vervoer biedt ons net een uitgelezen kans om die leerlingen te helpen groeien en zelfstandiger te worden.

Zo’n verhoogde zelfredzaamheid is bij uitstek een individueel verhaal, verschillend voor ieder kind. Daarom gaat Raket uit van een erg individueel traject:

  • De intake op school is het vertrekpunt. Daar krijgt iedereen de kans om deel te nemen aan het gesprek: de leerling zelf, ouders, voogd, opvoeder, begeleider internaat, CLB, ... Gecombineerd met ervaringen uit eerdere jaren of andere scholen, proberen we een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van de leerling.
  • In een dialoog kiezen we dan voor een vervoerstraject dat het best past bij de individuele context van de leerling. Daarbij hanteren we een vragenlijst die met de verschillende pilootgebieden samen en met ondersteuning door de KU Leuven wordt ontwikkeld.
  • Die context evolueert uiteraard. Leerlingen worden ouder, ontwikkelen nieuwe vaardigheden, ... dat leidt tot nieuwe noden of nieuwe kansen bij de verplaatsing van en naar school. Op regelmatige tijdstippen zullen we daarom noden, mogelijkheden en wensen opnieuw nagaan.