We zijn gestart!

Het pilootproject buitengewoon leerlingenvervoer is nu echt vertrokken. De start van het schooljaar betekent immers ook de start van het werken met centrale op-en afstapplaatsen. De eerste grote actie in het bereiken van ons doel. Kinderen vlot, veilig en snel op school en weer thuis laten geraken én hen de kans geven om daarin op zijn of haar tempo te groeien en zelfstandiger te worden. Daar gaan we maximaal voor.

De door de overheid ingestelde corona veiligheidsmaatregelen zorgden wel voor extra bezorgdheden. Een aantal kinderen raakte later dan voorheen op school en na school aan de afstapplaats.

Om hieraan tegemoet te komen gaat er vanaf maandag en zolang de code geel van kracht is een versoepeling van de maatregelen in. Die moet er voor zorgen dat de kinderen minder lang onderweg zijn van en naar school. Een versoepeling die we verwelkomen. Het effect ervan sluit nauw aan bij ons doel. 

Neemt de verplaatsing toch nog veel tijd in, contacteer dan de school om samen te bekijken wat mogelijke alternatieve oplossingen zijn. 

Wil je meer weten over Raket? In 'over raket' stellen we je het project voor.

Wil je graag betrokken worden? Laat het ons weten via het contactformulier

Terug naar overzicht