Nieuwe criteria recht op schoolvervoer

Vanaf volgend schooljaar gelden de nieuwe regels voor het vervoer van kinderen in het buitengewoon onderwijs. Het doel daarvan? Het stap voor stap waarmaken van onze doelstelling om kinderen in onze regio vlotter en met meer aandacht voor eigen kunnen naar school te helpen. Dit is daarin een eerste cruciale stap.

De details vindt u in het nieuwe regelgevend kader. Kort gezegd komen die regels hierop neer:

  1. Een leerling heeft alleen recht op de schoolbus vanaf een centrale op- en afstapplaats als hij school loopt in de dichtstbijzijnde school van het juiste type. Bovendien gelden deze beperkingen op de afstand van de op- en afstapplaats tot de school:
    voor kleuters: de route naar school is langer dan 500m (wandelafstand), maar korter dan 35 km (vogelvlucht)
    voor basisschool: de route naar school is langer dan 1 km, maar korter dan 35 km
    voor secundair: de route naar school is langer dan 1,5 km, maar korter dan 35 km
  2. Voor recht op vergoeding voor verplaatsing met de wagen gelden dezelfde minimumafstanden, maar dan gemeten vanaf de woonplaats. Er is geen maximum.
  3. Ook voor een abonnement op het openbaar vervoer gelden alleen de minimumafstanden vanaf de woonplaats. Hier is het ook niet nodig dat je voor de dichtstbijzijnde school kiest.