Het pilootproject buitengewoon leerlingenvervoer staat in de startblokken

Afgelopen schooljaar werd er heel hard gewerkt. Het netwerk is tijdens het voorbereidingsjaar uitgegroeid tot een netwerk met meer dan 200-tal betrokkenen. Allen samen participeerden zij in 7 verschillende werkgroepen. In totaal hadden we ongeveer 30 bijeenkomsten van werkgroep- en netwerkmomenten. Dankzij deze krachtige samenwerking van vele schooldirecteurs buitengewoon onderwijs, vertegenwoordigers van de onderwijsnetten, De Lijn, de CLB’s, oudervertegenwoordigers, busbegeleiders, etc. hebben we op een korte tijd alvast heel wat draagvlak kunnen creëren en voorbereiding gedaan waar we hopelijk het komende schooljaar de vruchten van gaan kunnen zien.

Dank aan iedereen die op zijn manier en volgens zijn/haar mogelijkheden hiermee aan bijgedragen heeft. Ook in de toekomst blijft dat nodig. Ook in schooljaar 2020-2021 zullen we kijken hoe we - ondanks COVID-19 - de ambitie om dit SAMEN te doen kunnen blijven waarmaken. Want het is door die sterke samenwerking dat we resultaten zullen boeken in dit pilootproject.

Terug naar overzicht